Pobierz konfigurator


EXE

ZIP


Instrukcja:

Kliknij na dowolną wersję programu i poczekaj na pobranie pliku.

Następnie zapisz plik na pulpicie lub w dowolnym folderze.

Uruchom program Konfigurator.exe i działaj zgodnie z intuicją.